מהדרין

עם קובין

המבינים, המדקדקים, הרבנים,האברכים, העסקנים…
כולם מהדרין עם קובין!
ד' מינים מהודרים ללא סיכונים!

על נטילת לולב

לולב הוא אחד מבין ארבעת המינים שאותם נצטווינו ליטול בימי חג הסוכות, הוא הגבוה והבולט ביותר מבין המינים כשלכן גם הברכה על נטילתם היא "על נטילת לולב" מפאת היותו הגדול והמעולה ביותר מבין ארבעת המינים (סוכה לז.)

בשנים עברו היה קשה מאוד להשיג לולב יפה ומהודר שגם סגור עד קצהו העליון על פי פסיקת הרמ"א כדעת הראשונים ״שעשו ראשו של לולב כחוטמו של אתרוג ואם נחלק העלה העליון האמצעי נקרא שנחלקה התיומת ופסול", הזיהוי של הלולבים בזשנים שלאחר קום המדינה היה בעיקר לפי מוצא גידולם כמו לולבי בית יריחו, לולבי בית שאן, לולבי אל עריש וכדו', כאשר בזמנו היה על המדקדקים במצוות ותלמידי החכמים לעמול קשה לפני חג הסוכות על מנת להשיג לולב סגור ומהודר לגמרי וכמעט ללא הצלחה.

הבשורה

לפני כשלושים וחמש שנה נכנס הרב שבתאי קובין זצ"ל מצפת לתחום הלולבים, הוא חקר את הנושא ביסודיות מתוך תפיסה שאם ההלכה דורשת לולב עם תיומת סגורה לגמרי, בוודאי שחייב להיות זן עם לולבים שכאלה, הוא חקר זנים רבים של תמרים הגדלים בארץ, כאשר המפורסם שבהם הוא המג׳הול וכן דקל נור, אמרי, חדראווי, חיאני, ברהי, חלאווי, זהידי וכמובן הדרי המוכר לנו..

במהלך בדיקתו הוא גילה כי דווקא בלולב מזן עיראקי בשם דרי, זן תמרים שהיה פחות נפוץ
וכמעט נכחד לגמרי בזמנו, בזן הזה היו לולבים רבים שהתיומת שלהם הייתה סגורה לגמרי על פי כל דרישות ההלכה.

הייתה זו הפעם הראשונה בה התוודע העולם היהודי ללולב ייחודי זה כאשר בעזרתו של מנהל ענף התמרים בקיבוץ טירת צבי בזמנו מר משה זכאי שיחי׳ ניטעו עצי דקל רבים מזן דרי במטרה לספק לכלל ישראל אלפי לולבים מהודרים וכשרים לברכה לפי כל הדעות.

הבשורה

לפני כשלושים וחמש שנה נכנס הרב שבתאי קובין זצ"ל מצפת לתחום הלולבים, הוא חקר את הנושא ביסודיות מתוך תפיסה שאם ההלכה דורשת לולב עם תיומת סגורה לגמרי, בוודאי שחייב להיות זן עם לולבים שכאלה, הוא חקר זנים רבים של תמרים הגדלים בארץ, כאשר המפורסם שבהם הוא המג׳הול וכן דקל נור, אמרי, חדראווי, חיאני, ברהי, חלאווי, זהידי וכמובן הדרי המוכר לנו..

במהלך בדיקתו הוא גילה כי דווקא בלולב מזן עיראקי בשם דרי, זן תמרים שהיה פחות נפוץ
וכמעט נכחד לגמרי בזמנו, בזן הזה היו לולבים רבים שהתיומת שלהם הייתה סגורה לגמרי על פי כל דרישות ההלכה.

הייתה זו הפעם הראשונה בה התוודע העולם היהודי ללולב ייחודי זה כאשר בעזרתו של מנהל ענף התמרים בקיבוץ טירת צבי בזמנו מר משה זכאי שיחי׳ ניטעו עצי דקל רבים מזן דרי במטרה לספק לכלל ישראל אלפי לולבים מהודרים וכשרים לברכה לפי כל הדעות.

מאז ועד היום, לולבי קובין הפכו למותג כמעט בלעדי בתחום הלולבים, בניו של הרב שבתאי קובין ממשיכים את המסורת ועוסקים במלאכת הזיהוי, המיון והטיפול בתיומת, כאשר כל גדולי ישראל זצוק״ל ויבלחט״א סומכים את ידיהם עליהם ונהנים ממקצועיותם והבנתם במיון , מבחירת העצים ועד לחלוקת הדירוג ההלכתי.

0
    0
    סל הקניות
    הסל ריקחזרה לחנות